Pracovníci školy

Učitelé
Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy (matematika, fyzika, výpočetní technika, metodik informačních a komunikačních technologií)
Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyně ředitele (učitelství pro 1. stupeň)
Mgr. Zuzana Kozlová, výchovný poradce (německý jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova)
Mgr. Karel Kašpar, koordinátor školního vzdělávacího programu (český jazyk, občanská výchova), třídní učitel VI.A
Mgr. Milan Kýpeť, preventista sociálně patologických jevů (fyzika, pracovní činnosti), třídní učitel VIII.A
Mgr. Romana Břendová (přírodopis, tělesná výchova)
Jana Březinová Zelingerová, DiS. (anglický jazyk, hudební výchova)
Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.C
Mgr. Hana Cetlová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.A
Mgr. Jitka Černovská (francouzský jazyk, občanská výchova, zeměpis), třídní učitelka VI. B
Mgr. Jitka Janýrová (anglický jazyk)
Mgr. Dana Jírová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.B
Mgr. Andrea Kohoutová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.A
Mgr. Milena Kožová (učitelka 1. stupně)
Mgr. Lenka Kramerová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.B
Mgr. Lucie Kýpeťová (matematika, chemie)
Mgr. Zuzana Máchová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.B
Mgr. Lenka Novotná (český jazyk, dějepis), třídní učitelka IX.A
Mgr. Zdeňka Polívková (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.C
Marcela Priharová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.B
Mgr. Lucie Richtrová (přírodopis, anglický jazyk), třídní učitelka V.A
Bc. Adéla Schejbalová (anglický jazyk), třídní učitelka VII. B
Mgr. Lenka Schejbalová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.C
Mgr. Alena Smržová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka V.B
Mgr. Miroslava Tesařová (anglický jazyk), třídní učitelka VII.A
Mgr. Anna Tomášková (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.A
Mgr. Dana Turková (učitelka 1. stupně, český jazyk, hudební výchova), třídní učitelka I.C
Barbora Valentová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.D
Mgr. Markéta Zemanová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.A
 
Přípravná třída
Jitka Hnátová, třídní učitelka přípravné třídy
 
Školní družina

Jarmila Fiurášková (vedoucí vychovatelka), oddělení B
Markéta Holatová, oddělení D
Kateřina Juříčková, oddělení F
Klára Bezkočková, oddělení I
Jolana Kotrbatá, oddělení E
Kateřina Mráčková, oddělení A
Mgr. Miloš Nguyen, oddělení C
Marcela Priharová, oddělení G
Maria Kirchen, oddělení H
 
Provozní pracovníci
Ing. Blanka Hamáčková (ekonomka a hospodářka školy)
Tomáš Svoboda (školník)
Iva Kořínková, Renata Spalová, Alena Svobodová, Martina Znamenáčková (provozní pracovníci)
 
Školní jídelna
Zdeňka Walterová (vedoucí školní jídelny)
Lenka Tylšarová, Ilona Horáčková, Monika Hlatká, Jindřiška Kučová, Zdeňka Rubriciusová (pracovníci školní jídelny)