Pracovníci školy

Učitelé
Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy (matematika, fyzika, výpočetní technika, metodik informačních a komunikačních technologií)
Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyně ředitele (učitelství pro 1. stupeň)
Mgr. Zuzana Kozlová, výchovný poradce (německý jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova)
Mgr. Karel Kašpar, koordinátor školního vzdělávacího programu (český jazyk, občanská výchova), třídní učitel V.A
Mgr. Milan Kýpeť, preventista sociálně patologických jevů (fyzika, pracovní činnosti), třídní učitel VII.A
Mgr. Romana Břendová (přírodopis, tělesná výchova)
Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.A
Mgr. Hana Cetlová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.A
Mgr. Jitka Černovská (francouzský jazyk, občanská výchova, zeměpis), třídní učitelka IX.A
Mgr. Jitka Janýrová (anglický jazyk)
Mgr. Dana Jírová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.B
Mgr. Andrea Kohoutová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.A
Mgr. Martin Kopeček (český jazyk, anglický jazyk), třídní učitel VI.B
Mgr. Milena Kožová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka V.B
Mgr. Lenka Kramerová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.B
Mgr. Lucie Kýpeťová (matematika, chemie)
Mgr. Zuzana Máchová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.B
Mgr. Lenka Novotná (český jazyk, dějepis), třídní učitelka VIII.A
Mgr. Zdeňka Polívková (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.C
Mgr. Lucie Richtrová (přírodopis, anglický jazyk)
Bc. Adéla Schejbalová (anglický jazyk)
Mgr. Lenka Schejbalová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.C
Mgr. Alena Smržová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.B
Mgr. Miroslava Tesařová (anglický jazyk), třídní učitelka VI.A
Mgr. Dana Turková (učitelka 1. stupně, český jazyk, hudební výchova), třídní učitelka II.C
Barbora Valentová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.D
Mgr. Markéta Zemanová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.A
 
Přípravná třída
Jitka Hnátová, třídní učitelka přípravné třídy
 
Školní družina

Jarmila Fiurášková (vedoucí vychovatelka), oddělení B
Michaela Berkovičová, oddělení F
Jana Březinova Zelingerová, oddělení G
Kateřina Mráčková, oddělení A
Mgr. Miloš Nguyen, oddělení C
Jolana Kotrbatá, oddělení E
Pavlína Šnajdrová, oddělení D

 
Provozní pracovníci
Ing. Blanka Hamáčková (ekonomka a hospodářka školy)
Tomáš Svoboda (školník)
Iva Kořínková, Renata Spalová, Alena Svobodová, Martina Znamenáčková (provozní pracovníci)
 
Školní jídelna
Zdeňka Walterová (vedoucí školní jídelny)
Lenka Tylšarová, Ilona Horáčková, Monika Hlatká, Jindřiška Kučová, Zdeňka Rubriciusová (pracovníci školní jídelny)