Časopis REALISTA

Koncepce školního časopisu REALISTA je tvořena v rámci předmětu Informatika.

Na této stránce také najdete ve formátu PDF jednotlivá čísla školního časopisu REALISTA:
 
Redakční rada školního časopisu REALISTA
Na všech číslech školního časopisu se podílí chlapci a děvčata IX. A.
Chlapci a děvčata navštěvující předmět Informatika vytvořili vlastní redakční radu, která pracuje ve složení:
Šéfredaktor: Nikola Filipová
Zástupci šéfredaktora: Denisa Čamdžičová
Redaktoři: Andrea Vasileska, Karolína Kušková, Zuzana Macháčková, Marek Prokop, Jakub Rezek
Elektronická adresa, na kterou lze posílat příspěvky do časopisu je realista@hornomep.cz