Kalendář akcí

Září
Pedagogická rada:
4. 9. 2017
Burza zájmové činnosti:
6. 9. 2017
Třídní schůzky:
11. 9. 2017
Školní sportovní liga - vytrvalostní běh:
22. 9. 2017
________________________________________

Říjen
Školní sportovní liga - člunkový běh:
20. 10. 2017
________________________________________
Listopad
Pedagogická rada:
20. 11. 2017
Třídní schůzky:
20. 11. 2017
Školní sportovní liga - hod plným míčem:
24. 11. 2017
________________________________________
Prosinec
Sběr starého papíru:
27. 11. - 1. 12. 2017
Přijďte se na nás podívat (pro budoucí prvňáčky):
5. 12.  a 7. 12. 2017
Vánoční těšení - setkání rodičů a dětí před Vánoci:
7. 12. 2017
Školní sportovní liga - přeskoky přes švihadlo:
15. 12. 2017
Projektový den - vánoční dílny (Den plný nápadů):
21. 12. 2017
Veselé Vánoce, vítáme nový rok 2018:
22. 12. 2017
________________________________________
Leden
Pedagogická rada:
24. 1. 2018
Školní sportovní liga – šplh:
26. 1. 2018
Přehazovaná: soutěž základních škol Prahy 15 - dívky (Pohár starosty):
23. 1. 2018
________________________________________
Únor
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
8. 2. 2018
Školní sportovní liga - skok odrazem z místa:
23. 2. 2018
________________________________________
Březen
Velikonoční jarmark:
22. 3. 2017
Školní sportovní liga - překážková dráha:
23. 3. 2018
________________________________________
Duben
Zápis do prvních tříd:
9. 4. a 10.  4.  2018
Pedagogická rada:
16. 4. 2018
Třídní schůzky:
16. 4. 2018
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
19. 4. 2018
Školní sportovní liga - pohybové skladby:
27. 4. 2018
________________________________________
Květen
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
10. 5. 2018
Atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15:
22. 5. 2018
Školní sportovní liga - vybíjená / míčová dráha:
25. 5. 2018
________________________________________
Červen
Sběr starého papíru:
4. 6. – 8. 6. 2018
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí z budoucí přípravné třídy:
7. 6. 2018
Atletika: soutěž základních škol Prahy 15 (Pohár starosty):
12. 6. 2018
Pedagogická rada:
20. 6. 2018
Projektové dny - Letní slavnosti:
25. a 26. 6. 2018
Setkání reprezentantů školy v soutěžích:
27. 6. 2018
Rozloučení s absolventy školy:
28. 6. 2018
_____________________________________