Kalendář akcí

Září
Pedagogická rada:
1. 9. 2016
Burza zájmové činnosti:
7. 9. 2016
Třídní schůzky:
12. 9. 2016
Školní sportovní liga - vytrvalostní běh:
29. 9. 2016
________________________________________

Říjen
Školní sportovní liga - člunkový běh:
21. 10. 2016
________________________________________
Listopad
Pedagogická rada:
21. 11. 2016
Třídní schůzky:
21. 11. 2016
Školní sportovní liga - hod plným míčem:
25. 11. 2016
________________________________________
Prosinec
Sběr starého papíru:
28. 11. - 2. 12. 2016
Přijďte se na nás podívat (pro budoucí prvňáčky):
6. 12.  a 8. 12. 2016
Vánoční těšení - setkání rodičů a dětí před Vánoci:
8. 12. 2016
Školní sportovní liga - přeskoky přes švihadlo:
16. 12. 2016
Projektový den - vánoční dílny (Den plný nápadů):
21. 12. 2016
Veselé Vánoce, vítáme nový rok 2017:
22. 12. 2016
________________________________________
Leden
Pedagogická rada:
25. 1. 2017
Školní sportovní liga – šplh:
27. 1. 2017
Přehazovaná: soutěž základních škol Prahy 15 - dívky (Pohár starosty):
24. 1. 2017
________________________________________
Únor
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
14. 2. 2017
Školní sportovní liga - skok odrazem z místa:
24. 2. 2017
________________________________________
Březen
Školní sportovní liga - překážková dráha:
31. 3. 2017
________________________________________
Duben
Zápis do prvních tříd:
3. 4. a 4.  4.  2017
Pedagogická rada:
10. 4. 2017
Třídní schůzky:
10. 4. 2017
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
11. 4. 2017
Školní sportovní liga - pohybové skladby:
28. 4. 2017
________________________________________
Květen
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
2. 5. 2017
Atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15:
16. 5. 2017
Školní sportovní liga - vybíjená / míčová dráha:
26. 5. 2017
________________________________________
Červen
Sběr starého papíru:
5. 6. – 9. 6. 2017
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí z budoucí přípravné třídy:
8. 6. 2017
Atletika: soutěž základních škol Prahy 15 (Pohár starosty):
13. 6. 2017
Pedagogická rada:
21. 6. 2017
Projektové dny - Letní slavnosti:
26. a 27. 6. 2017
Setkání reprezentantů školy v soutěžích:
28. 6. 2017
Rozloučení s absolventy školy:
29. 6. 2017
_____________________________________