Školní klub je otevřen od pondělí 24. 9. 2018

 Na základě přihlášených chlapců a děvčat je na naší škole otevřen školní klub. Ten je určen hlavně pro zajištění bezpečnosti dětí a trávení volného času pod dohledem pracovníka školy. Tento klub zahájil svoji činnost v pondělí 24. září 2018.  Klub zajišťuje svůj provoz za následujících podmínek: provozní doba „Klubu“ je stanovena denně od 11:45 do 18:00 hodin; je určen pouze pro žáky prvního stupně (1. až 5. třída); cena za tuto poskytovanou službu (spolufinancování) je Kč 290,-/měsíc a to bez ohledu na odchod dítěte. V případě zájmu dalších chlapců a děvčat je nutné odevzdat přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Rodiče žáků, kteří budou zapsáni v klubu, obdrží podrobné písemné informace k organizaci činnosti klubu. V případě dotazů na činnost klubu je možné kontaktovat koordinátorku této činnosti školy Mgr. Helenu Brábníkovou, tel. 247016535, email.: brabnikova@hornomep.cz.