Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. ledna 2018

Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů. Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš a stanovené normy pro školní stravování.  Obědy žáků se zvýší o 2,- Kč v každé ze skupin strávníků následovně:
* 0. – 4. třída ZŚ z 23,- Kč na 25,- Kč, trvalý příkaz: 525 Kč/měsíčně
* 5. – 8. třída ZŚ z 25,- Kč na 27,- Kč, trvalý příkaz: 567 Kč/měsíčně
* 9. třída ZŚ a studenti SŚ z 27,- Kč na 29,- Kč, trvalý příkaz: 609 Kč/měsíčně.
Při platbách stravného žádáme o zadávání přiděleného variabilního symbolu dítěte.
Dále upozorňujeme naše strávníky a rodiče, že při výběru stravy prostřednictvím internetu je nutné, aby vždy zůstalo označeno jedno jídlo. V případě, že ani jedno jídlo nezůstane označeno, oběd je na tento den odhlášen.