Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 9. a 10. dubna 2018 vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Celkem bylo na naší škole zapsáno 90 dětí. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Dle vyjádření zákonných zástupců žadatelů jich bude 20 z výše uvedených žádat o odklad povinné školní docházky. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2018/2019 otevřeny tři první třídy s 22 až 23 žáky.

Dodatečný zápis lze domluvit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty s Mgr. Jiřím Doutnáčem, ředitelem školy nebo s Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyní ředitele.