Adresář pracovníků školy

Základní škola (ústředna): 274862488, 274862354, 274870265, 274862639

Fax školy a školní jídelny: 274016553
 
Vedení školy:
(v případě, že se nedovoláte na přímé linky pracovníků, použijte telefonní číslo ústředny)
► Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy (1. patro)
tel. 274016523, linka 523, GSM 603436284
Mgr. Dagmar Vlková, zástupce ředitele školy (1. patro)
tel. 274016525, linka 525
Mgr. Zuzana Kozlová, výchovný poradce (1.patro)
tel. 274016524, linka 524
Mgr. Karel Kašpar, koordinátor školního vzdělávacího programu (1. patro)
tel. 274016521, linka 521
Mgr. Milan Kýpeť, preventista sociálně patologických jevů (3. patro)
tel. 274016527, linka 527
Ing. Blanka Hamáčková, ekonomka a hospodářka školy (1. patro)
tel. 274016522, linka 522
 
Školní jídelna a školní družina
Jarmila Fiurášková, školní družina (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Zdeňka Walterová, školní jídelna (správní pavilon, přízemí)
tel. 274016534, linka 534
 
Provozní úsek
Tomáš Svoboda, školník
tel. 274016537, linka 537
 
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská, kabinet 1. stupně (2. patro)
tel. 274016557, linka 557
►  Mgr. Helena Brábníková, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 2740116535, linka 535
Mgr. Romana Břendová, kabinet tělesné výchovy(přízemí)
tel. 274016533, linka 533
Mgr. Hana Cetlová, kabinet výtvarné výchovy (2. patro)
tel. 274016541, linka 541
Mgr. Jitka Černovská, kabinet zeměpisu a francouzského jazyka (2. patro)
tel. 274016539, linka 539
►  Mgr. Jitka Janýrová, kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel. 274016530, linka 530
Mgr. Dana Jírová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
►  Bc. Veronika Kiššová, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 2740116535, linka 535
► Mgr. Andrea Kohoutová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
►  Mgr. Martin Kopeček, kabinet 1. stupně (2. patro)
tel. 274016577, linka 577
Mgr. Milena Kožová, kabinet německého jazyka a hudební výchovy (2. patro)
tel. 274016546, linka 546
Mgr. Lenka Kramerová, kabinet výtvarné výchovy (2. patro)
tel. 274016541, linka 541
Mgr. Lucie Kýpeťová, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274016527, linka 527
Mgr. Milan Kýpeť, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274016527, linka 527
Mgr. Zuzana Máchová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Lenka Novotná, kabinet českého jazyka a dějepisu (2. patro)
tel. 274 016 540, linka 540
Bc. Adéla Schejbalová, kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel: 274016530, linka 530
► Mgr. Lenka Schejbalová, kabinet 1. stupně (1. parto)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Alena Smržová, kabinet zeměpisu a francouzského jazyka (2. patro)
tel. 274016539, linka 539
Mgr. Lucie Richtrová, kabinet přírodopisu (3. patro)
tel. 274016542, linka 542
Mgr. Miroslava Tesařová, kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel: 274016530, linka 530
► Barbora Valentová, kabinet 1. stupně (1. parto)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Dana Turková, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Markéra Zemanová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
 
Vychovatelé školní družiny
Jarmila Fiurášková, vedoucí vychovatelka a vychovatelka oddělení B školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Michaela Berkovičová, vychovatelka oddělení F školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Jana Březinova Zelingerová, vychovatelka oddělení G školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Jolana Kotrbatá, vychovatelka oddělení E školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
► Kateřina Mráčková, vychovatelka oddělení A školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Miloš Nguyen, vychovatel oddělení C školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Pavlína Šnajdrová, vychovatelka oddělení D školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532