Mikuláš na naší škole: 2. prosinec 2016

V pátek 2. prosince k nám do školy zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Asi se podivil, když viděl, jak jsou chlapci a děvčata šikovní. Tento den jsme si totiž udělali MIKULÁŠSKOU ŠKOLU a spoustu soutěží. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde.

Den otevřených dveří: 6. a 8. prosinec 2016

V rámci projektu "ŠKOLA NANEČISTO"" se v úterý  6. prosince 2016 a ve čtvrtek 8. prosince 2016 uskuteční den otevřených dveří zejména pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Toto setkání proběhne od 9,00 do 11,00 hodin. Sraz účastníků je v 9,00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy. Další informace o našem projektu pro budoucí prvňáčky získáte kliknutím zde.

PF 2017

 

Hezké vánoční svátky, úspěšný a na dobré zprávy bohatý nový rok 2017 Vám i Vašim blízkým přeje Základní škola Hornoměcholupská

Advent na Praze 15

V naší městské části budou probíhat akce v období Adventu následovně: 27.11. - Veronské náměstí, Horní Měcholupy, 4.12. - prostranství ul. Chudenická, Hostivař, 11.12. - parčík - ul. Plukovníka Mráze, Hostivař, 18.12. - Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Více se dozvíte kliknutím zde.

Informační centrum otevřeno v úterý v jiný čas

Informační centrum školy (přízemí učebnového pavilonu) bude od 18. října 2016 vždy úterý otevřeno v době od 13,30 do 15,00 hodin (v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním osmé a deváté třídy).

Informační zpravodaj pro školní rok 2016/2017

V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2016/2017 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2015/2016 si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče našich budoucích prvňáčků lze získat kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Kliknutím zde si můžete prohlédnout rozpočet SRPŠ na školní rok 2013/2014. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na http://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.

Syndikovat obsah