Převzetí čipů pro vyzvedávání dětí ze školní družiny: 22. - 25. 5. 2017

Od 1. června 2017 budou v naší škole pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používány čipy systému BELLhop. Tyto čipy budou připraveny k vyzvednutí od pondělí 22. 5. do čtvrtka 25. 5. 2017 vždy od 15,00 do 17,00 hodin ve vestibulu hlavního vchodu učebnového pavilonu školy. Čipy budou vydávány proti vratné záloze 100,- Kč/1 ks. Informace o systému BELLhop ve formátu PDF můžete získat kliknutím zde.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy: 8. červen 2017

Zveme Vás na SETKÁNÍ rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy, které se koná ve čtvrtek 8. června 2017 od 17.00 hodin v učebnách v přízemí a prvním patře učebnového pavilonu školy. Na schůzce budou projednány otázky týkající se budoucích prvních tříd, budoucí přípravné třídy a zahájení školního roku 2017/2018.

Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 3. a 4. dubna 2017 vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Celkem bylo na naší škole zapsáno 89 dětí. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Dle vyjádření zákonných zástupců žadatelů jich bude 20 z výše uvedených žádat o odklad povinné školní docházky. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2017/2018 otevřeny tři první třídy s 22 až 23 žáky.

Informační centrum otevřeno v úterý v jiný čas

Informační centrum školy (přízemí učebnového pavilonu) bude od 18. října 2016 vždy úterý otevřeno v době od 13,30 do 15,00 hodin (v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním osmé a deváté třídy).

Informační zpravodaj pro školní rok 2016/2017

V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2016/2017 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2015/2016 si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče našich budoucích prvňáčků lze získat kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na http://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.

Syndikovat obsah