Letní prázdniny 2016

Základní škola Hornoměcholupská přeje všem klidné, slunné a příjemné prožití letních prázdnin!

Rozdělení žáků do budoucích prvních tříd

Na základě výsledků zápisu do prvních tříd budou na naší škole ve školním roce 2016/2017 otevřeny čtyři první třídy s 21 a 22 žáky. Rozhodnutí o rozdělení  chlapců a děvčat do prvních tříd  (dle registračních čísel přidělených u zápisu do prvních tříd) si lze prohlédnout kliknutím zde. Další informace můžete získat kliknutím zde.

Mikiny vybrány

Naše škola umožnila chlapcům a děvčatům ale i ostatním zájemcům  možnost nákupu mikin s logem školy. Veřejným hlasováním bylo rozhodnuto o logu, které bude na mikině umístěno. Nyní si můžeme mikinu v barvě červené a modré do 23. května 2016 objednat. Další informace získáte kliknutím zde.

Výsledky zápisu do prvních tříd

Na základě výsledků zápisu do prvních tříd, který se uskutečnil ve dnech 18. a 19. ledna 2016, budou na naší škole ve školním roce 2016/2017 otevřeny tři první třídy s 23 až 24 žáky. Dodatečný zápis lze domluvit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty školy s Mgr. Jiřím Doutnáčem, ředitelem školy nebo s Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyní ředitele. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve formátu PDF můžete získat kliknutím zde. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si lze prohlédnout kliknutím zde.

Setkání rodičů na škole ve školním roce 2015/2016

V tomto školním roce připravujeme setkání (semináře) s rodiči chlapců a děvčat z naší školy k jednotlivým oblastem činnosti školy v tomto rozsahu: školní stravování – 9. prosinec 2015 od 17,30 hodin; výuka zaměřená na informační gramotnost a na digitální technologie - 21. leden 2016 od 17,00 hodin; výuka cizích jazyků se zaměřením na anglický jazyk – 11. únor 2016 od 17,00 hodin; čtenářská gramotnost – 12. květen 2016 od 17,00 hodin

Těšíme se na Vaši účast na těchto setkáních.

Informační centrum otevřeno v úterý v jiný čas

Informační centrum školy (přízemí učebnového pavilonu) bude od 20. října 2015 vždy úterý otevřeno v době od 13,30 do 15,00 hodin (v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním osmé a deváté třídy).

Informační zpravodaj pro školní rok 2015/2016

V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2015/2016 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2015/2016 si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče našich budoucích prvňáčků lze získat kliknutím zde, pro přípravnou třídu kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Kliknutím zde si můžete prohlédnout rozpočet SRPŠ na školní rok 2013/2014. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na http://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Syndikovat obsah