Školní klub bude otevřen od pondělí 27. 9. 2018

 Na základě přihlášených chlapců a děvčat bude na naší škole otevřen školní klub. Ten je určen hlavně pro zajištění bezpečnosti dětí a trávení volného času pod dohledem pracovníka školy. Tento klub zahájí svoji činnost o proti plánu o týden později, to je v pondělí 24. září 2018.  Klub bude zajišťovat provoz za následujících podmínek: provozní doba „Klubu“ je stanovena denně od 12:00 do 18:00 hodin; je určen pouze pro žáky prvního stupně (1. až 5. třída); cena za tuto poskytovanou službu (spolufinancování) je Kč 290,-/měsíc a to bez ohledu na odchod dítěte. Za měsíc září bude účast v klubu zdarma. V případě zájmu dalších chlapců a děvčat je nutné odevzdat přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Rodiče žáků, kteří budou zapsáni v klubu, obdrží podrobné písemné informace k organizaci činnosti klubu. V případě dotazů na činnost klubu je možné kontaktovat koordinátorku této činnosti školy Mgr. Helenu Brábníkovou, tel. 247016535, email.: brabnikova@hornomep.cz.

Zahájení kurzů anglického jazyka na škole: 2. říjen 2018

Skupiny anglického jazyka:
Angličtina 1. a 2. tříd
1. skupina 1. tříd: úterý 12,55-13,40 hodin - děti z I. A; 2. skupina 1. tříd: úterý 13,50-14,35 hodin - děti z I. B a I.C;
2. třídy úterý 14,45-15,30 hodin; Začátek této výuky je v úterý 2.10. 2018. V kurzech 1. tříd je několik posledních volných míst, kurz druhých tříd je plný. Cambridge kurzy pro starší děti se v současné době zaplňují. Děti můžete přihlásit e-přihláškami na www.linguanova.cz

Kurz sebeobrany "Ubraň se..." na naší škole

Sportovní klub bojových umění Hostivař společně s naší školou připravil kurz sebeobrany "UBRAŇ SE...". Kurz bude zahájen ve čtvrtek 18. ledna 2018 v 17,30 hodin v tělocvičně Základní školy Hornoměcholupská. Kurz se bude konat každý čtvrtek od 17,30 do 19,00 hodinPro účastníky je kurz zdarma a je určen pro obyvatele naší městské části ve věku 13 let - senior. Další informace získáte kliknutím zde.

Informace pro školní rok 2018/2019

Zpravodaj pro školní rok 2018/2019: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2018/2019 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Nová autobusová linka 254

Nová autobusová linka číslo 254 slouží hlavně školním dětem, výrazně ale pomůže i mnohým občanům městské části Praha 15, kteří se snadněji dostanou na Úřad MČ Praha 15, potřebují-li si vyřídit například osobní doklady. Zastávky autobusu: Přeštická, Na Košíku, Toulcův dvůr, Selská, Hostivařské náměstí, Na Groši, Hostivařská, K Lesoparku, Řepčická, Boloňská, Na Vartě, Bolevecká, Livornská, Nové Petrovice, Poliklinika Petrovice, Wattova, Morseova.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na https://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.

Syndikovat obsah