Prázdninový provoz školy

Prázdninový provoz školy: služby pondělí - pátek: 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky. Přehled o službách pracovníků od 1.8.2016 do 26.8.2016 ve formátu PDF získáte kliknutím zde.

Letní prázdniny 2016

Základní škola Hornoměcholupská přeje všem klidné, slunné a příjemné prožití letních prázdnin!

Rozdělení žáků do budoucích prvních tříd

Na základě výsledků zápisu do prvních tříd budou na naší škole ve školním roce 2016/2017 otevřeny čtyři první třídy s 21 a 22 žáky. Rozhodnutí o rozdělení  chlapců a děvčat do prvních tříd  (dle registračních čísel přidělených u zápisu do prvních tříd) si lze prohlédnout kliknutím zde. Další informace můžete získat kliknutím zde.

Výsledky zápisu do prvních tříd

Na základě výsledků zápisu do prvních tříd, který se uskutečnil ve dnech 18. a 19. ledna 2016, budou na naší škole ve školním roce 2016/2017 otevřeny tři první třídy s 23 až 24 žáky. Dodatečný zápis lze domluvit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty školy s Mgr. Jiřím Doutnáčem, ředitelem školy nebo s Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyní ředitele. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve formátu PDF můžete získat kliknutím zde. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si lze prohlédnout kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Kliknutím zde si můžete prohlédnout rozpočet SRPŠ na školní rok 2013/2014. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na http://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.

Syndikovat obsah